CRM - Trang 2 trên 8 - SmartOSC Zoho

Những Hạn Chế Của Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng CRM Miễn Phí

Những Hạn Chế Của Phần Mềm Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng CRM Miễn Phí

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM được hiểu là một hệ thống hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý mối quan hệ với mọi khách hàng bao gồm lưu trữ mọi thông tin liên quan, theo dõi doanh số, các điều kiện và thỏa thuận,…  Đối với các doanh nghiệp mới mở…

4 Giải Pháp Phần Mềm CRM Tối Ưu Nhất Cho Doanh Nghiệp

4 Giải Pháp Phần Mềm CRM Tối Ưu Nhất Cho Doanh Nghiệp

Phần mềm CRM là giải pháp hiệu quả tối ưu trong điều hành một doanh nghiệp thành công.  CRM giúp xây dựng mối quan hệ bền vững hơn. Điều này giúp kinh doanh tạo ra doanh thu. Do đó CRM là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong khâu phát triển kinh…

Tầm Quan Trọng Của CRM Đối Với Doanh Nghiệp

Tầm Quan Trọng Của CRM Đối Với Doanh Nghiệp

CRM được biết đến là một công cụ, phần mềm được sử dụng để quản lý liên lạc, quản lý bán hàng, hiệu suất công việc… Có thể nói, mục đích của một hệ thống CRM rất đơn giản, đó là cải thiện mối quan hệ trong kinh doanh. Như vậy nhiệm vụ, tầm quan…

Những Lợi Ích Sẽ Thay Đổi Doanh Nghiệp Khi Triển Khai CRM

Những Lợi Ích Sẽ Thay Đổi Doanh Nghiệp Khi Triển Khai CRM

CRM (Customer Relationship Management) là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và đang đóng vai trò không thể thiếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Khi triển khai một phần mềm CRM sẽ cung cấp một số lợi ích sẽ thay đổi cả doanh nghiệp từ việc tổ chức các…

Call Now Button