Quản Trị Doanh Nghiệp - SmartOSC Zoho

Những Điều Cần Biết Về Phiếu Chuyển Kho

Trong quá trình quản lý kho hàng, phiếu chuyển kho được sử dụng khi muốn điều chuyển tồn kho các sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác, hàng hư hỏng hoặc thay đổi số lượng tồn kho để khớp với số lượng thực tế. Nếu bạn muốn…

Newsletter Là Gì? Các Bước Tối Ưu Nội Dung Newsletter Của Doanh Nghiệp

Newsletter (hay còn gọi là Email Newsletter) là một dạng nội dung bản tin sử dụng trong hoạt động email marketing của một doanh nghiệp. Hiện tại vẫn còn nhiều marketer vẫn chưa biết đến newsletter là gì. Bài viết sau đây của SmartOSC Zoho sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về newsletter và…

Call Now Button